Interim Director

Deputy Director

Research Assistant

Name Phone Email (@um.edu.mo) Office
Elva Hio Cheng Chan 8822 9927 elvachan E22-G001
Xin HAN 8822 9087 xinhan E22-G001
Xiaoxian JI xiaoxianji E22-G001
Baobao Song baobaosong E22-G001
Eunice Jiali YOU 8822 9978 euniceyou E22-G001
Jiahui ZHOU jiahuizhou E22-G001

Administrative Staff

Name Phone Email (@um.edu.mo) Office
Christie CHOI 8822 8137 christiechoi E22-G001